67

    RevelationCuzPageSurah
    52 12228Hud(11)

٦٧

وَاَخَذَ الَّذينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوا فى دِيَارِهِمْ جَاثِمينَ

(67) ve ehazellezine zalemüs sayhatü fe asbehu fi diyarihim casimin

zalimleri yakaladı sayha bir ses böylece kaldılar yurtlarında diz üstü çöküp

(67) The (mighty) blast overtook the wrongdoers, before the morning, and they lay prostrate in their homes

1. ve ehaze : ve aldı, helâk etti
2. ellezîne zalemû : zulmeden kimseleri
3. es sayhatu : bir çığlık, bir sayha, çok kuvvetli korkunç ses
4. fe : böylece
5. asbahû : oldular
6. fî diyâri-him : yurtlarında, diyarlarında
7. câsimîne : diz üstü çöküp kaldılar