48

    RevelationCuzPageSurah
    52 12226Hud(11)

٤٨

قيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلى اُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَليمٌ

(48) kiyle ya nuhuh bit bi selamim minna ve berakatin aleyke ve ala ümemim mimmem meak ve ümemün senümettiuhüm sümme yemessühüm minna azabün elim

denildi ki ey nuh bizden selamla in senin üzerine bereketle ve ümmetinin üzerine de seninle beraber bulunan ve o ümmetleri (dünyada) faydalandıracağız sonra onlara dokunacak bizden elim bir azap da

(48) The word came: O Noah come down (from the Ark) with peace from us, and blessing on thee and on some of the peoples (who will spring) from those with thee: but (there will be other) peoples to whom we shall grant their pleasures (for a time), but in the end will a grievous penalty reach them from us.

1. kîle : denildi
2. yâ nûhu ıhbıt : ey Nuh in
3. bi selâmin : selâmetle
4. min-nâ : bizden
5. ve berekâtin : ve bereketlerle
6. aleyke : senin üzerine, sana
7. ve alâ umemin : ve ümmetler, toplumlar üzerine
8. mimmen (min men) : olan kimselerden
9. meâ-ke : seninle beraber
10. ve umemun : ve ümmetler
11. se numettiu-hum : onları metalandıracağız, faydalandıracağız
12. summe : sonra
13. yemessu-hum : onlara dokunacak
14. min-nâ : bizden
15. azâbun elîmun : elîm azap, acı azap