90

٩٠

اِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا بَعْدَ ايمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَاُولءِكَ هُمُ الضَّالُّونَ

(90) innellezine keferu ba’de imanihim sümmezdadu küfral len tukbele tevbetühüm ve ülaike hümüd dallun

Muhakkak o kimseler ki küfre dönmüşlerse onlar imandan sonra sonra küfürleri ziyadeleşmişse kabul edilmeyecektir onların tövbeleri işte onlar dalalete gidenlerdir

(90) But those who reject Faith after they accepted it, and then go on adding to their defiance of Faith, never will their repentance be accepted for they are those who have (of set purpose) gone astray.

1. inne ellezîne : muhakkak ki onlar
2. keferû : inkâr ettiler
3. ba’de îmâni-him : îmânlarından sonra
4. summe : sonra
5. ezdâdû : arttırdılar
6. kufran : küfürlerini
7. len tukbele : asla kabul olunmaz
8. tevbetu-hum : onların tövbeleri
9. ve ulâike : ve onlar
10. hum ed dâllûne : onlar dalâlette olanlardır


SEBEB-İ NÜZUL

Gerçek şu ki imanlarının arkasından küfretmiş, sonra da küfrünü artırmış olanların tevbesi asla kabul olunmaz. Onlar, işte onlar dalâlette olanların ta kendileridir.

Haris ibn Suveyd ile birlikte irtidad edip Mekke’ye giden; Haris’in pişman olup tekrar müslüman olarak Medine’ye dönüşünden sonra da Mekke’de kâfir olarak kalıp “Şimdilik uygun gördüğümüz kadar Mekke’de kalalım, sonra Medine’ye dönmek istediğimiz zaman döneriz.” diyenler hakkında nazil olduğu da söylenir.

Bir rivayette de isim verilmeksizin irtidad edip Mekke’ye giden ve Hz. Muhammed ve daveti hakkında: “Burada duralım, oturalım da zamanın gidişatını kollayalım.” diyenler hakkında nazil olmuştur, denilmektedir.

Katâde, Atâ el-Horasânî ve Hasen-i Basrî’den rivayete göre de yahudiler hakkında inmiştir. Bunların Hz. İsa’ı inkâr etmeleri küfretmeleri, peşinden Hz. Muhammed gelince onu inkârları da küfürlerini artırmaları olarak itibar edilmiştir. EbuM-Aliye’ye göre ise hem yahudiler ve hemde hristiyanlar hakkında nazil olmuştur. Bunlar Hz. Peygamber gelmezden önce kendi peygamberlerinin müjdesi üzerine Hz. Muhammed (sa)’e iman etmişlerken O’nun peygamber olarak gönderilmesiyle kendilerinden olmadığı için hemen küfür yoluna girmişlerdir.

Advertisements