15

    RevelationCuzPageSurah
    8 30591Ala(87)

١٥

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّه فَصَلّى

(15) ve zekeresme rabbihi fesalla
Rabbinin ismini zikir edip, namaz kılan da

(15) And glorify the name of their Guardian Lord, and (lift their hearts) in Prayer.

1. ve zekere isme : ve ismini zikretti
2. rabbi-hî : onun Rabbi, Rabbi
3. fe : ve de
4. sallâ : namaz kıldı

وَذَكَرَve zikredipاسْمَ isminiرَبِّهِ Rabbininفَصَلَّى namaz kılan


SEBEB-İ NÜZUL

Atâ’nın İbn Abbâs’tan rivayetine göre bu âyet-i kerimeler Hz. Osman ibn Affân hakkında nazil olmuştur. Şöyle ki:

Medine-i Münevvere’de bir münafığın bir hurma ağacı varmış. Ansardan komşusunun evine doğru eğik durumda imiş. Rüzgâr estiğinde bu ağaçtan koruk ve olmuş hurmalar bu komşusunun evine düşer, o ve ailesi de bunları alıp yerlermiş. O münafık, bu komşusu ile bu hususta ağız dalaşı yapmışlar. Sonra o ansârî komşusunun bu yaptıklarından dolayı Hz. Peygamber (sa)’e gelerek şikâyette bulunmuş. Hz. Peygamber (sa), münafık olduğunu bilmediği bu kişiyi çağırtıp ona: “‘Ansardan olan komşun bana gelip senin koruk ve olgun hurmalarının onun evine düştüğünü, onun ve ailesinin de bunlardan yediğini haber verdi. Ne dersin; bunlar karşılığında sana cennette bir hurma vermemi ister misin?” buyurdu. Münafık: “Hayır, onu ancak hemen verilecek bir bedelle satarım.” dedi. Anlattıklarına göre Hz. Osman, o münafığa bu hurma ağacı karşılığında bir bahçe vererek onu satın aldı ve işte bunun üzerine bu âyet-i kerimeler nazil oldu.

Dahhâk, bu âyet-i kerimelerin Hz. Ebu Bekr hakkında nazil olduğunu söyler