86

٨٦

وَاِسْمعيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمينَ

(86) ve ismaiyle vel yesea ve yunüse ve luta ve küllen faddalna alel alemin

ve İsmail ve Elyasa ve Yunus ve Lut hepsini alemlere üstün faziletli kıldık

(86) And Isma`il and Elisha. And Jonas, and lot: and to all we gave favour above the nations:

1. ve ismâîle : ve İsmâîl (A.S)
2. ve ilyesea : ve İlyasea (A.S)
3. ve yûnuse : ve Yunus (A.S)
4. ve lûtan : ve Lut (A.S)
5. ve kullen : ve hepsini
6. faddalnâ : üstün kıldık
7. alâ el âlemîne : âlemlere

وَإِسْمَاعِيلَ İsmail’iوَالْيَسَعَ Elyesa’yıوَيُونُسَ Yunus’uوَلُوطًا ve Lut’u daوَكُلًّا hepsiniفَضَّلْنَا üstün kıldıkعَلَى الْعَالَمِينَ alemlere

Advertisements