171

    RevelationCuzPageSurah
    92 6104Nisa(4)

١٧١

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فى دينِكُمْ وَلَاتَقُولُوا عَلَى اللّهِ اِلَّا الْحَقَّ اِنَّمَا الْمَسيحُ عيسَىابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ اَلْقيهَا اِلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَامِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِه وَلَا تَقُولُوا ثَلثَةٌ اِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ اِنَّمَا اللّهُ اِلهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ اَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِى السَّموَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَكَفى بِاللّهِ وَكيلًا

(171) ya ehlel kitabi la tağlu fi diniküm ve la tekulu alellahi illel hakk innemel mesihu iysebnü meryeme rasulüllahi ve kelimetüh elkaha ila meryeme ve ruhum minhü fe aminu billahi ve rusülih ve la tekulu selaseh intehu hayral leküm innemellahü ilahüv vahid sübhanehu ey yekune lehu veled lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekila

ey ehli kitap dininizde taşkınlık yapmayın söylemeyin Allah’a karşı haktan başka (bir şey) sadece meryem oğlu mesih isa Allah’ın resulü ve onun bir kelimesidir meryem’e bırakılan (Allah’tan) o’ndan (gelen) bir ruhtur hemen iman edin Allah’a ve o’nun resulüne (ilah) üçtür demeyin ve vazgeçerseniz sizin için hayırlı olur ancak Allah tek bir ilahtır ve noksanlıktan münezzehtir, o’nun çocuğu olduğu söylenemez ne varsa o’nundur semalarda ve yerde vekil olarak Allah yeter

(171) O People of the Book! commit no excesses in your religion: nor say of Allah aught but the truth. Christ Jesus the son of Mary was (no more than) a Messenger of Allah, and His Word, which He bestowed on Mary and a Spirit proceeding from Him: so believe in Allah and His Messengers. Say not “Trinity”: desist: it will be better for you: for Allah is one God: glory be to him: (far exalted is He) above having a son. To him belong all things in the heavens and on earth. And enough is Allah as a Disposer of affairs.

1. : ey
2. ehle : sahip
3. el kitâbi : Kitap
4. lâ taglû : haddi aşmayın
5. : hakkında, …’da
6. dîni-kum : sizin dîniniz, dîniniz
7. ve : ve
8. lâ tekûlû : demeyin, söylemeyin
9. alâ allâhi : Allah’a karşı
10. illâ : …’den başka
11. el hakka : hakk, gerçek, doğru olan
12. innemâ : ancak, sadece
13. el mesîhu : Mesih (Hz. İsa)
14. îsâ ibnu meryeme : Meryem’in oğlu İsa
15. resûlu : Resûl
16. allâhi : Allah
17. ve kelimetu-hu : ve onun kelimesi
18. elkâ-hâ : ona ilka etti, gönderdi
19. ilâ meryeme : Hz. Meryem’e
20. ve rûhun : ve Ruh’tur
21. min-hu : ondan, kendisinden
22. fe : artık, öyleyse
23. âminû : îmân edin
24. bi allâhi : Allah’a
25. ve rusuli-hî : ve onun resûlleri
26. ve lâ tekûlû : ve demeyin, söylemeyin
27. selâsetun : üçtür
28. intehû : vazgeçin, sona erdirin
29. hayran : hayırlı
30. lekum : sizin için
31. innemâ : ancak, sadece
32. allâhu : Allah
33. ilâhun : ilâh
34. vâhidun : tek
35. subhâne-hû : Onu tenzih edin
36. en yekûne : olmak, olması
37. lehu : onun
38. veledun : çocuk
39. lehu : onun
40. : şey, şeyler, olanlar
41. fî es semâvâti : semâlarda, göklerde
42. : şey, şeyler, olanlar
43. fî el ardı : arzda, yeryüzünde, yerde
44. ve kefâ bi : ve kâfi, yeter
45. allâhi : Allah
46. vekîlen : vekil olarak

يَا eyأَهْلَ ehliالْكِتَابِ kitapلَا تَغْلُوا haddi aşmayın daفِي دِينِكُمْ dininizdeوَلَا تَقُولُوا söylemeyinعَلَى اللَّهِ Allah’a dairإِلَّا başkasınıالْحَقَّ haktanإِنَّمَا الْمَسِيحُ Mesihعِيسَى İsaابْنُ oğluمَرْيَمَ Meryemرَسُولُ rasulüاللَّهِ Allah’ınوَكَلِمَتُهُ kelimesiأَلْقَاهَا onu ulaştırdığıإِلَى مَرْيَمَ Meryem’eوَرُوحٌ ve bir ruhturمِنْهُ O’ndanفَآمِنُوا o halde iman edin deبِاللَّهِ Allah’aوَرُسُلِهِ ve Rasullerineوَلَا تَقُولُوا demeyinثَلَاثَةٌ üçtürانتَهُوا vazgeçinخَيْرًا hayrınıza olarakلَكُمْ kendiإِنَّمَا ancakاللَّهُ Allahإِلَهٌ bir ilahtırوَاحِدٌ tekسُبْحَانَهُ münezzehtirأَنْ يَكُونَ olmasındanلَهُ وَلَدٌ çocuğununلَهُ O’nundurمَا ne varsaفِي السَّمَاوَاتِ göklerdeوَمَا فِي الْأَرْضِ ve yerdeوَكَفَى şüphesiz yeterبِاللَّهِ Allahوَكِيلًا vekil olarak

SEBEB-İ NÜZUL

Ey kitab ehli, dininizde taşkınlık etmeyin, Allah hakkında ancak gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih Allah’ın peygamberi, O’nun, Meryem’e ulaştırdığı kelimesi ve kendinden bir ruhtur. Allah’a ve peygamberlerine iman edin, Allah üçtür demeyin, kendi yararınıza olarak bundan vazgeçin. Allah, sadece bir tek ilâhtır, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde olan da yerde olan da O’nundur. Allah Vekil olarak yeter.

Hristiyanlardan bir grubun “İsa Allah’ın oğludur.” demeleri üzerine Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi indirdi. Mukatil, bu hristiyanları Necrân hristiyanlarından Medine-i Münevvere’ye elçi olarak gelen Seyyid, Akıb ve beraberindekiler olduğunu söylerken Hasen biraz daha genişleterek âyet-i kerimenin yahudi ve hristiyanlar hakkında nazil olduğunu söylemiştir.  Ancak âyet-i kerimedeki “Allah üçtür demeyin.” ifadesi yahudiler hakkında da nazil olmuş olması ihtimalini zayıflatmaktadır.

Advertisements