6

٦

فَلَنَسَْلَنَّ الَّذينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسَْلَنَّ الْمُرْسَلينَ

(6) fe le nes’elennel lezine ürsile ileyhim ve le nes’elennel murselin
muhakkak soracağız kendilerine (resul) gönderilenlere muhakkak soracağız peygamberlere de

(6) Then shall we question those to whom Our message was sent and those by whom We sent it.

1. fe : o zaman, artık
2. le nes’ele enne : mutlaka soracağız
3. ellezîne : o kimseler
4. ursile : gönderildi
5. ileyhim : onlara
6. ve : ve
7. le nes’ele enne : elbette soracağız
8. el murselîne : elçiler, resûller

فَلَنَسْأَلَنَّ andolsun soracağızالَّذِينَ أُرْسِلَ Rasul gönderdiklerimize deإِلَيْهِمْ kendilerineوَلَنَسْأَلَنَّ soracağızالْمُرْسَلِينَ gönderilen rasullere de

Advertisements