219

٢١٩

وَتَقَلُّبَكَ فِى السَّاجِدينَ

(219) ve tekallübeke fis sacidin
Senin yürümeni de secde edenler içinde

(219) And thy movements among those who prostrate themselves.

1. ve tekallube-ke : ve senin dönmen
2. : içinde, arasında
3. es sâcidîne : secde edenler