77

    RevelationCuzPageSurah
    38 23456Sad(38)

٧٧

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجيمٌ

(77) kale fahruc minha fe inneke racim
Buyurdu hemen oradan çık artık sen recm edilenlerdensin

(77) (Allah) said: Then get thee our from here: for thou art rejected, accursed.

1. kâle : dedi
2. fahruc (fe uhruc) : haydi çık
3. min-hâ : oradan
4. fe : artık, bundan sonra
5. inne-ke : muhakkak sen
6. recîmun : kovulmuş olan