75

    RevelationCuzPageSurah
    52 12229Hud(11)

٧٥

اِنَّ اِبْرهيمَ لَحَليمٌ اَوَّاهٌ مُنيبٌ

(75) inne ibrahime le halimün evvahüm münib

şüphesiz ibrahim yumuşak tabiatlı (Allah’a) tam yönelen bağlanandı

(75) For Abraham was, without doubt, forbearing (of faults), compassionate, and given to look to Allah.

1. inne : muhakkak ki
2. ibrâhîme : İbrâhîm
3. le : elbette, cidden
4. halîmun : yumuşak huylu, halim
5. evvâhun : çok içli, çok acıyan, (Allah’a) çok yalvarandır
6. munîbun : Allah’a yönelen, dönen kimse