104

١٠٤

يَا اَيُّهَا الَّذينَامَنُوا لَاتَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَاوَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرينَ عَذَابٌ اَليمٌ

(104) Ya eyyühellezine amenu la tekulu raina ve kulünzurna vesmeu ve lil kafirine azabün elim

ey iman edenler demeyin raina bize bak-deyin dinleyin kafirler için elim bir azap vardır

(104) O ye of Faith! say not (to the Prophet) words of ambiguous import, but words of respect and hearken (to him): to those without Faith is a grievous punishment.

1. yâ eyyuhâ : ey
2. ellezîne : o kimseler, onlar
3. âmenû : âmenû oldular, îmân ettiler
4. lâ tekûlû : söylemeyin, demeyin
5. râi-nâ : bizi gözet (yahudi lisanında “ey ahmak” anlamında)
6. ve kûlû : ve söyleyin, deyin
7. unzur-nâ : bize bak
8. ve ismeû : ve dinleyin
9. ve li el kâfirîne : ve kâfirlere (vardır)
10. azâbun : azap
11. elîmun : elîm, acıklı

يَاأَيُّهَاeyالَّذِينَ آمَنُواiman edenler لَا تَقُولُواdemeyinرَاعِنَاrainaوَقُولُواdeyinانظُرْنَاunzurnaوَاسْمَعُواdinleyinوَلِلْكَافِرِينَkafirler için عَذَابٌazap vardırأَلِيمٌçok acıklı


SEBEB-İ NÜZUL

Atâ rivayetinde İbn Abbâs şöyle demiş: Araplar kendi aralarında “Bizi gö­rüp gözetin.” anlamında olmak üzere “râinâ” derlerdi. Yahudiler, ashab-ı kira­mın Hz. Peygamber (sa)’e de bu şekilde seslendiklerini duyunca bu çok hoşları­na gitti. Çünkü “râinâ” yahudi lisanında “İşit, işitmez olası!” manâsında çirkin bir küfür idi. “Biz şimdiye kadar Muhammed’e gizlice sövüyorduk, gelin artık açıkça sövelim. Bu küfür nasıl olsa onların sözü (ile aynı)” dediler ve “Ey Muhammed râinâ” deyip gülmeye başladılar. Ansardan Sa’d ibn Ubâde –başka bir rivayette Sa’d İbn Muâz[65]- yahudilerin dilini biliyordu. Yahudilerin Efendimize böyle deyip güldüklerini görünce durumu hemen kavradı ve: “Ey Allah’ın düşmanları, Allah’ın laneti size. Muhammed’in nefsi kudret elinde olan Allah’a yemin ede­rim ki sizden herhangi birinin Efendimize böyle söylediğini duyarsam boynunu koparırım.” Dedi. Yahudiler: “İyi de bunu siz de söylemiyor musunuz?” dediler de Allah Tealâ: “Ey iman edenler, râinâ demeyin…” âyetini indirdi.