38

    RevelationCuzPageSurah
    92 584Nisa(4)

٣٨

وَالَّذينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ رِءَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرينًا فَسَاءَ قَرينًا

(38) vellezine yünfikune emvalehüm riaen nasi ve la yü’minune billahi ve la bil yevmil ahir ve mey yeküniş şeytanü lehu karinen fe sae karina

o kimseler ki sarf ederler mallarını insanlara gösteriş için iman etmezler Allah’a ve âhiret gününe şeytan kime, arkadaş olursa o ne kötü arkadaştır

(38) Not those who spend of their substance, to be seen of men, but have no Faith in Allah and the Last Day: if any take the evil one for their intimate, what a dreadful intimate he is

1. ve ellezîne : ve onlar
2. yunfıkûne : infak ederler, verirler, harcarlar
3. emvâle-hum : onların malları, kendi malları
4. riâe : riya, gösteriş
5. en nâsi : insanlar
6. ve lâ yu’minûne : ve îmân etmezler
7. bi : …’a
8. allâhi : Allah
9. ve lâ : ve değil, olmaz
10. bi el yevmi el âhiri : son gün, ahir gün
11. ve men : ve kim
12. yekun : olur
13. eş şeytânu : şeytan
14. lehu : onun, ona, kendisine
15. karînen : yakın arkadaş, arkadaşlık
16. fe : işte bu
17. sâe : kötü
18. karînen : yakın arkadaş, arkadaşlık

وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ onlar infak ederlerأَمْوَالَهُمْ mallarınıرِئَاءَ gösteriş içinالنَّاسِ insanlaraوَلَا يُؤْمِنُونَ ve iman etmezlerبِاللَّهِ Allah’a daوَلَا بِالْيَوْمِ gününe deالْآخِرِ ahiretوَمَنْ kimseيَكُنْ الشَّيْطَانُ şeytanınلَهُ kendisineقَرِينًا arkadaş olduğuفَسَاءَ ne kötüقَرِينًا arkadaştır


SEBEB-İ NÜZUL

Bedr günü müslümanlarla savaşmak üzere çıkan Kureyş ordusunun iaşesini sağlıyan Mekkeli müşriklerin ileri gelenleri hakkında nazil olduğu söylenir.  Bunu Sa’lebî tefsirinde zikretmektedir. Maamafıh İbn Abbâs, Mücâhid ve Mukatiden rivayetle yahudiler veya münafıklar hakkında nazil olduğu da söylenmiştir. Son kavil Suddî ve Zeccâc’mdır.  Ancak âyet-i kerimedeki “insanlara gösteriş için” kaydı sanki âyetin müna­fıklar hakkında indiğinin bir karinesi gibidir ki en doğrusunu Allah bilir.