16

    RevelationCuzPageSurah
    8 30591Ala(87)

١٦

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيوةَ الدُّنْيَا

(16) bel tü’sirunel hayateddünya
Fakat siz tercih ediyorsunuz dünya hayatını

(16) Nay (behold), ye prefer the life of this world

1. bel : hayır
2. tu’sırûne : siz tercih ediyorsunuz, üstün tutuyorsunuz
3. el hayâte : hayat
4. ed dunyâ : dünya

بَلْ oysaتُؤْثِرُونَsiz üstün tutuyorsunuzالْحَيَاةَhayatınıالدُّنْيَاdünya