53

    RevelationCuzPageSurah
    52 12226Hud(11)

٥٣

قَالُوا يَا هُودُ مَا جِءْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَانَحْنُ بِتَارِكى الِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنينَ

(53) kalu ya hudü ma ci’tena bi beyyinetiv ve ma nahnü bi tariki alihetina an kavlike ve ma nahnü leke bi mü’minin

dediler ki ya hud sen bize açık bir mucize getirmedin ve biz senin sözüne (bakıp) ilahlarımızı terk edici değiliz ve biz sana iman ediciler değiliz

(53) They said: O Hud no have you brought us evidence and shall not we leave our gods for your mere saying and if we are not believers to you

1. kâlû : dediler
2. yâ hûdu : ey Hud
3. mâ ci’te-nâ bi : bize getirmedin
4. beyyinetin : delil, apaçık bir belge, bir beyyine, bir mucize
5. ve mâ nahnu : ve biz değiliz, olmayız
6. bi târikî : terkeden
7. âliheti-nâ : ilâhlarımız
8. an kavli-ke : senin sözünden (dolayı)
9. ve mâ nahnu : ve biz değiliz, olmayız
10. leke : sana
11. bi muminîne : inananlar