2

    RevelationCuzPageSurah
    84 21403Rum(30)

٢

غُلِبَتِ الرُّومُ

(2) gulibetir rum
rumlar mağlup edildi

(2) The Roman Empire has been defeated

1. gulibeti : gâlip gelindi (mağlup oldu)
2. er rûmu : Rum