55

    RevelationCuzPageSurah
    52 12227Hud(11)

٥٥

مِنْ دُونِه فَكيدُونى جَميعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ

(55) min dunihi fekiduni cemian sümme la tünzirun

bundan başka artık bana toptan tuzak kurun sonra hiç bekletmeyin

(55)Other gods as partners so scheme (your worst) against me, all of you, and give me no respite.

1. min dûni-hi : ondan başka
2. fe kîdû-nî : haydi bana tuzak kurun
3. cemîan : hepiniz, hepsi
4. summe : sonra
5. lâ tunzırû-ni : bana mühlet vermeyin, beni bekletmeyin