46

    RevelationCuzPageSurah
    84 21408Rum(30)

٤٦

وَمِنْ ايَاتِه اَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِه وَلِتَجْرِىَ الْفُلْكُ بِاَمْرِه وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِه وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُروُنَ

(46) ve min ayatihi ey yürsiler riyaha mübeşşirativ ve liyüzikaküm mir rahmetihi ve litecriyel fülkü bi emrihi ve li tebteğu min fadlihi ve lealleküm teşkürun
O’nun mucizelerinden (biri de) göndermesidir rüzgarları müjdeleyici olarak rahmetinden size tattırmak için gemileri o’nun emri ile yüzdürmesi arayasınız diye o’nun fazlından umulur ki siz şükür edersiniz

(46) Among His Signs is this, that He sends the Winds, as heralds of Glad Tidings, giving you a taste of His (Grace and) Mercy, that the ships may sail (majestically) by His Command and that ye may seek of His Bounty: in order that ye may be grateful.

1. ve min âyâti-hi : ve onun âyetlerinden
2. en yursile : göndermesi
3. er riyâha : rüzgârlar
4. mubeşşirâtin : müjdeleyiciler olarak
5. ve li yuzîka-kum : ve size tattırması için
6. min rahmeti-hi : onun rahmetinden
7. ve li tecriye : ve akması, yürümesi için
8. el fulku : gemiler
9. bi emri-hi : onun emri ile
10. ve li tebtegû : ve aramanız için
11. min fadli-hi : onun fazlından
12. ve lealle-kum : ve böylece siz, umulur ki siz
13. teşkurûne : şükredersiniz