87

    RevelationCuzPageSurah
    38 23457Sad(38)

٨٧

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمينَ

(87) in hüve illa zikrul lil alemin
Bu ancak bir öğüttür bütün alemler için

(87) This is no less than a Message to (all) the Worlds.

1. in : ancak, sadece
2. huve : o
3. illâ : sadece
4. zikrun : zikir
5. li el âlemîne : âlemler için, âlemlere